Ký hợp đồng mùa vụ cần lưu ý những điều gì

Hợp đồng mùa vụ được xem là công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến một số doanh nghiệp, công ty gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số đơn vị có nhu cầu tuyển dụng người lao động theo phương thức hợp đồng thời vụ. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến phương thức tuyển dụng này không phải người lao động nào cũng nắm rõ. Tham khảo bài viết ngay sau đây.

1.Hợp đồng mùa vụ là gì

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012, hợp đồng theo mùa vụ được quy định như sau:

“Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy hợp đồng theo mùa vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao đông về một công việc có tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

2. Ký kết hợp đồng mùa vụ cần những điều kiện gì ?

Để biết được điều kiện để ký hợp đồng lao động theo mùa vụ thì trước tiên phải xác định tính chất công việc người lao động tham gia là gì, nếu bản chất của công việc là theo mùa vụ, dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, thì sẽ ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

Những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, sẽ không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trừ nhưng trường hợp sau:

  • Phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản,
  • Người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp vị phạm, NSDLĐ sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng NLĐ mà họ vi phạm theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

3. Những hình thức của hợp đồng theo mùa vụ

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 16 Bộ luật lao động 2012: “Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói” 

Như vậy công việc theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Còn đối với công việc có thời hạn trên 03 tháng thì việc giao kết bắt buộc phải lập thành văn bản.

4. Chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ

a) Đối với người lao động

  • Đối với người lao động làm việc theo hợp đông lao động theo mùa vụ phải báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng lao động. Tùy từng trường hợp mà người lao động phải báo trước thời hạn quy định cho người sử dụng lao động:
  • Ít nhất 3 ngày làm việc với trường hợp: không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ; không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ; bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ¼ thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
  • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với các trường hợp: bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ, được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.
  • Đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Lưu ý: trường hợp người lao động theo mùa vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

b) Đối vời người sử dụng lao động

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì thời hạn phải báo cho người lao động ít nhất là 03 ngày làm việc.

Như vậy với những thông tin trên bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được những thông tin về hợp đồng mùa vụ , chúc bạn ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. http://hopdongdientu.net.vn/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*