Hợp đồng bảo vệ và những điều cần biết

Hiện nay có rất nhiều loại hợp đồng như : Hợp đồng liên doanh, hợp đồng bảo vệ, hợp đồng dân sự,…. Vậy hợp đồng bảo vệ là gì ? Có những điều khoản gì và cần lưu ý những điểm gì ?Khám phá mẫu hợp đồng bảo vệ sau sẽ giúp bạn thống nhất những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của các bên trong việc thực hiện bảo vệ.

Hợp đồng bảo vệ và những điều cần biết

1 . Các điều khoản cụ thể trong hợp đồng bảo vệ.

Căn cứ theo khoản 3, điều 1, nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thì đây là loại hình công việc phải thực hiện theo hợp đồng tại các cơ quan hành chính, đơn vị.

Theo đó, giữa trường học và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải ký kết hợp đồng lao động với nhau dựa theo quy định Bộ luật lao động 2021 và có những điều khoản cụ thể sau:

  • Thời gian làm việc: không quá 8 tiếng/ngày và không quá 48 tiếng/tuần. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người làm việc trên 8 tiếng/ngày nhưng không được quá 48 tiếng/tuần.
  • Người lao động được nghỉ tối thiểu 4 ngày/tháng: Điều này tuỳ vào tình hình thực tế của đơn vị sử dụng lao động để sắp xếp ngày nghỉ cho người lao động và điều này được ghi rõ trong hợp đồng.
  • Nhân viên bảo vệ được nghỉ lễ, Tết và hưởng lương trọn vẹn theo quy định. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ đã thống nhất thì người lao động được nghỉ bù và hưởng lương theo quy định.
  • Tuỳ những thoả thuận về thời gian làm việc, công việc, yêu cầu mà thống nhất về mức lương, chế độ đãi ngộ.

2. Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng bảo vệ:

  • Việc ký hợp đồng được xem là nhu cầu tất yếu khi bạn có nhu cầu làm việc ,kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Vì vậy nên chúng ta nên soạn thảo hợp đồng một cách chi tiết và đầy đủ nhất .
  • Những thành viên có tên trong hợp đồng nên được đọc để hiểu rõ những điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của bản thân mình .
  • Khi sửa bất cứ điều khoản nào cũng cần có sự đồng ý thỏa thuận của đôi bên.
  • Người lao động cần lưu ý các quy định của pháp luật về nội dung của hợp đồng lao đông.

3. Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ cơ quan

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ CƠ QUAN X

Hà nội, ngày……….. tháng………… năm………..

Tại: ………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên thuê dịch vụ):

Đại diện : ………………………………………… Chức vụ: 

Trụ sở : …………………………………………………. ..

Điện thoại : …………………………………………………….

BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):

Đại diện : ……………………………………………….. Chức vụ: 

Trụ sở : …………………………………………………… .

Điện thoại : ……………………………………………… 

Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ cơ quan, nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Cơ quan X trong phạm vi bảo vệ.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

Từ ngày…….tháng năm    đến ngày…….tháng năm 20..

Thời gian làm việc:…… giờ/ngày (từ….giờ đến…. giờ)

Địa điểm làm việc:………………………………………. …………….

Công việc phải làm như điều 1 và:………………… ……….

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

3.1 – Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.

3.2 – Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

3.3 – Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.

3.4 – Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

4.1- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A

4.2- Đảm đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.

4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc theo thỏa thuận của hai bên.

4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).

4.5- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.

4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

5.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):

5.2 – Phương thức thanh toán:

– Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày………………

– Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT (10%).

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

BÊN A                                                                      BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)                                              (Ký ghi rõ họ tên)

Với những thông tin trên bạn hoàn toàn có thể biết được những thông tin chi tiết nhất về hợp đồng bảo vệ, để có thêm nhiều thông tin hơn nữa, hay truy cập website http://hopdongdientu.net.vn/ chúc các bạn có những niềm vui trong cuộc sống .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*