Hợp đồng thời vụ có đóng BHXH không ?

Hợp đồng thời vụ là dạng hợp đồng lao động ngắn hạn mà người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý bắt buộc theo quy định của luật lao động, BHXH. Liệu rằng hợp đồng thời vụ có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không ? Tham khảo bài viết ngay sau đây để có những thông tin bổ ích.

1.Tìm hiểu hợp đồng lao đồng mùa vụ là gì ?

Hợp đồng lao động mùa vụ (HĐLĐ mùa vụ) là một trong các loại hợp đồng lao động được phép giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đây là loại hợp đồng ghi nhận thỏa thuận về công việc mang tính chất tạm thời, không liên tục.

HĐLĐ mùa vụ có những đặc điểm sau:

+ Được giao kết trong trường hợp công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hoặc không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

+ Không được giao kết HĐLĐ mùa vụ để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

2. Hợp đồng thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội hay không

Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các loại hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

1′. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2′. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Người lao động thời vụ có được đóng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

* Lưu ý: Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của * hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cho nên, người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Với những thông tin trên bạn hoàn toàn có thể giải đáp vấn đề hợp đồng thời vụ có đóng BHXH không ?Nếu muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết bạn hay truy cập website http://hopdongdientu.net.vn/ .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*