Mẫu hợp đồng bảo vệ thông dụng nhất 2024

Hợp đồng bảo vệ là gì, đây là một loại hợp đồng pháp lý được thiết lập giữa một tổ chức hoặc cá nhân (thường là một công ty bảo vệ) và một bên thứ hai (thường là một cá nhân hoặc tổ chức khác) để cung cấp dịch vụ bảo vệ và an ninh. Tham khảo thông tin ngay bài viết dưới đây nhé.

Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo vệ, phạm vi của dịch vụ, trách nhiệm của cả hai bên, và các điều kiện thanh toán được quy định rõ ràng. Đối với bên thuê, hợp đồng bảo vệ cung cấp sự đảm bảo rằng sự an toàn và bảo vệ của họ được đảm bảo bởi một đối tác chuyên nghiệp.

I. Hướng dẫn viết hợp đồng bảo vệ

Việc viết một hợp đồng bảo vệ đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác để đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện được định rõ và hiểu được bởi cả hai bên. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách viết một hợp đồng bảo vệ:

1. Thông tin cơ bản:

 • Tiêu đề: “Hợp đồng Bảo vệ”
 • Ngày bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng.
 • Thông tin về các bên tham gia: tên, địa chỉ, thông tin liên lạc.

2. Mô tả dịch vụ:

 • Xác định rõ phạm vi của dịch vụ bảo vệ được cung cấp.
 • Cụ thể hóa những nhiệm vụ và trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ.

3. Điều khoản và điều kiện:

 • Quy định về việc tuân thủ luật pháp và quy định cụ thể về hoạt động bảo vệ.
 • Trách nhiệm của cả hai bên trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc vi phạm.

4. Thanh toán:

 • Xác định giá trị của dịch vụ bảo vệ và lịch thanh toán.
 • Quy định về các chi phí phát sinh và cơ chế giải quyết tranh chấp.

5. Chấm dứt hợp đồng:

 • Quy định về việc chấm dứt hợp đồng và điều kiện áp dụng.
 • Thông tin về thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng.

6. Điều khoản cuối cùng:

 • Các điều khoản phụ khác, chẳng hạn như sự bảo mật thông tin hoặc quy định về sửa đổi hợp đồng.

7. Chữ ký:

 • Khi hoàn thiện, hợp đồng cần được ký kết bởi các bên tham gia và chứng nhận bởi các bên đại diện có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Đảm bảo rằng ngôn từ trong hợp đồng rõ ràng, tránh sử dụng ngôn từ phức tạp hoặc mơ hồ.
 • Luôn tuân thủ các quy định pháp lý liên quan và cân nhắc tìm sự tư vấn pháp lý khi cần thiết.
 • Thực hiện kiểm tra cẩn thận trước khi ký kết để đảm bảo rằng tất cả các điều khoản được hiểu và chấp nhận bởi cả hai bên.

>>> Xem thêm: Phần mềm hợp đồng điện tử, hợp đồng điện tử.

II> Mẫu hợp đồng bảo vệ thông dụng

Dưới đây là một mẫu hợp đồng bảo vệ thông dụng. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu và bạn cần điều chỉnh nó để phản ánh các yêu cầu cụ thể của bạn và tuân thủ các quy định pháp lý trong khu vực của bạn:


Hợp đồng Bảo vệ

Ngày có hiệu lực: [Ngày bắt đầu hợp đồng]

Ngày kết thúc hiệu lực: [Ngày kết thúc hợp đồng, nếu có]

Bên A (Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ): [Địa chỉ và thông tin liên lạc của Bên A]

Bên B (Bên được bảo vệ): [Địa chỉ và thông tin liên lạc của Bên B]

1. Phạm vi Dịch vụ:

Bên A cam kết cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Bên B tại [Địa điểm cụ thể]. Dịch vụ bảo vệ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Giám sát, tuần tra và giữ gìn an ninh tại địa điểm được chỉ định.
 • Kiểm soát truy cập vào khu vực.
 • Phản ứng và xử lý các tình huống an ninh khẩn cấp.

2. Trách nhiệm của Bên A:

Bên A cam kết:

 • Triển khai nhân viên bảo vệ có đủ kỹ năng và đào tạo.
 • Tuân thủ mọi quy định pháp lý và nội quy liên quan đến hoạt động bảo vệ.
 • Báo cáo cho Bên B về bất kỳ sự cố hoặc vấn đề an ninh nào đang diễn ra.

3. Trách nhiệm của Bên B:

Bên B cam kết:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về nhu cầu bảo vệ.
 • Tuân thủ mọi quy định và hướng dẫn của Bên A trong quá trình sử dụng dịch vụ bảo vệ.

4. Thanh toán:

Bên B cam kết thanh toán cho Bên A các khoản phí dịch vụ như sau:

 • Số tiền: [Số tiền hoặc cách tính phí dịch vụ]
 • Phương thức thanh toán: [Phương thức thanh toán được thỏa thuận]

5. Chấm dứt hợp đồng:

Mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng này bằng văn bản thông qua thông báo cho bên còn lại trước ít nhất [số ngày/tháng] ngày.

6. Điều khoản cuối cùng:

 • Hợp đồng này được hiểu và chấp nhận bởi cả hai bên.
 • Mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và được ký kết bởi cả hai bên.

Chữ ký của Bên A: ______________________

Chữ ký của Bên B: ______________________


Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện cụ thể được thêm vào mẫu này phản ánh đúng yêu cầu và điều kiện của bạn. Đồng thời, luôn tìm sự tư vấn pháp lý nếu cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng. Trên đây là những thông tin http://hopdongdientu.net.vn/ cung cấp, chúc bạn có thật nhiều sức khỏe nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*