Xử lý hợp đồng vô hiệu và những điều cần biết 2023

Hợp đồng vô hiệu là một loại hợp đồng mà bị coi là không còn giá trị pháp lý nữa, do một số lý do nhất định. Điều này có nghĩa là những điều khoản và điều kiện của hợp đồng đó không còn giữa hiệu lực và không thể được thực thi theo pháp luật. Cùng tìm nguyên nhân và cách xử lý hợp đồng vô hiệu hiệu quả nhất.

1.Các lý do phổ biến khiến một hợp đồng trở thành vô hiệu.

 • Hợp đồng bị vi phạm hoặc không được thực hiện đầy đủ theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng.
 • Một trong các bên đã đưa ra thông tin sai lệch hoặc lừa đảo trong quá trình ký kết hợp đồng.
 • Hợp đồng chứa các điều khoản vi phạm pháp luật hoặc chứa các điều khoản mà không thể thực hiện được theo pháp luật.

Nếu một hợp đồng bị coi là vô hiệu, các bên sẽ không còn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của nó và các bên có thể bị thiệt hại về mặt tài chính hoặc pháp lý.

2. Những trường hợp khiến hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng có thể trở thành vô hiệu trong một số trường hợp như sau:

 • Hợp đồng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý: Hợp đồng phải tuân thủ các quy định pháp lý được đề ra bởi pháp luật để có giá trị pháp lý. Nếu hợp đồng không đáp ứng được các yêu cầu pháp lý, nó sẽ không có giá trị pháp lý và trở thành vô hiệu.
 • Vi phạm hợp đồng: Khi một bên không thực hiện các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, điều này có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng và làm cho nó trở thành vô hiệu.
 • Lừa đảo: Nếu một trong các bên đã sử dụng các phương tiện gian lận hoặc lừa đảo để thuyết phục bên kia ký kết hợp đồng, hợp đồng có thể trở thành vô hiệu.
 • Không thể thực hiện: Nếu một điều khoản trong hợp đồng yêu cầu một việc không thể thực hiện hoặc vi phạm luật, hợp đồng đó sẽ không có giá trị pháp lý và trở thành vô hiệu.
 • Điều kiện chấm dứt: Một số hợp đồng có thể được ký kết với điều kiện chấm dứt khi xảy ra một sự kiện nhất định. Khi điều kiện chấm dứt được đáp ứng, hợp đồng sẽ trở thành vô hiệu.
 • Hợp đồng bị hủy bỏ: Nếu các bên đồng ý hủy bỏ hợp đồng một cách chính thức và có bằng chứng về việc hủy bỏ đó, hợp đồng sẽ trở thành vô hiệu.

Tuy nhiên, việc xác định một hợp đồng có phải là vô hiệu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố và luôn cần phải được đánh giá cẩn thận theo quy định của pháp luật.

3. Những người có thẩm quyền vô hiệu hợp đồng

Theo pháp luật, có một số thẩm quyền có quyền vô hiệu hợp đồng, bao gồm:

 • Tòa án: Tòa án có thẩm quyền vô hiệu hợp đồng nếu có tranh chấp giữa các bên hoặc nếu một trong các bên yêu cầu vô hiệu hợp đồng với lý do pháp lý hợp lệ.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Thương mại Hoa Kỳ (SEC), có thể vô hiệu hợp đồng trong các trường hợp liên quan đến đăng ký, niêm yết, và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
 • Các bên thỏa thuận: Nếu các bên đã đồng ý trong hợp đồng ban đầu, họ có thể thỏa thuận vô hiệu hợp đồng theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng.

Tuy nhiên, việc quyết định xử lý hợp đồng vô hiệu phải được đưa ra dựa trên quy định pháp luật và các yếu tố cụ thể của từng trường hợp. Việc này thường được xem xét dựa trên tình huống cụ thể, bao gồm các điều kiện, điều khoản và các thỏa thuận được đưa ra trong hợp đồng, cũng như quy định của pháp luật và các quy định khác liên quan đến hợp đồng.

4. Xử lý hợp đồng vô hiệu như thế nào ?

Việc xử lý hợp đồng vô hiệu có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện của việc vô hiệu hợp đồng. Dưới đây là một số phương pháp thông thường để xử lý hợp đồng vô hiệu:

 • Thỏa thuận giải quyết hợp đồng: Trong một số trường hợp, các bên có thể thỏa thuận giải quyết hợp đồng bằng cách đồng ý chấm dứt hoặc thay đổi các điều kiện của hợp đồng. Nếu các bên đạt được thỏa thuận giải quyết hợp đồng, việc xử lý hợp đồng vô hiệu sẽ được đơn giản hóa.
 • Đưa ra yêu cầu vô hiệu hợp đồng: Nếu một trong các bên trong hợp đồng yêu cầu vô hiệu hợp đồng, họ có thể đưa ra yêu cầu này trực tiếp đến các bên còn lại hoặc thông qua một cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như tòa án.
 • Thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng: Nếu hợp đồng đã quy định các quyền chấm dứt hợp đồng của các bên, các bên có thể thực hiện quyền này để đưa ra quyết định về vô hiệu hợp đồng.
 • Khởi kiện để giải quyết tranh chấp: Nếu các bên không đồng ý với việc vô hiệu hợp đồng, họ có thể khởi kiện để giải quyết tranh chấp trước tòa án hoặc thông qua các phương tiện giải quyết tranh chấp khác như trọng tài.

Việc xử lý hợp đồng vô hiệu là một quá trình phức tạp và nó phụ thuộc vào các tình huống cụ thể của từng trường hợp. Do đó, các bên trong hợp đồng nên tham khảo các luật sư và chuyên gia pháp lý để tìm hiểu các phương pháp xử lý hợp đồng vô hiệu phù hợp với trường hợp của họ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*