Chứng thư số là gì? Sự khác biệt giữa chứng thư số và chữ ký số nên biết

Chứng thư số thường được sử dụng để chứng minh danh tính, ký kết các giao dịch trực tuyến, và đảm bảo tính bí mật trong việc truyền tải thông tin qua mạng internet. Điều này giúp giảm thiểu sự cần thiết của các tài liệu giấy và tăng tính tiện lợi và an toàn trong giao dịch điện tử. Vậy chứng thư số là gì? Tham khảo bài viết ngay sau đây.

1. Khái niệm chứng thư số là gì

Chứng thư số là một loại tài liệu điện tử có giá trị pháp lý tương tự như chứng thư giấy. Thay vì sử dụng giấy và mực, thông tin được mã hóa điện tử và ký số để đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực của tài liệu.

2. Hướng dẫn đăng ký chứng thư số

Việc đăng ký chứng thư số thường thực hiện thông qua các cơ quan chứng thực điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về quy trình đăng ký chứng thư số:

 • Chọn nhà cung cấp chứng thư số: Trước tiên, bạn cần chọn một nhà cung cấp chứng thư số uy tín. Các nhà cung cấp phổ biến thường có trang web để bạn tham khảo thông tin về dịch vụ và quy trình đăng ký.
 • Điền thông tin và nộp đơn đăng ký: Bạn sẽ cần điền vào một biểu mẫu đăng ký trực tuyến hoặc tại văn phòng của nhà cung cấp. Thông tin cần được cung cấp thường bao gồm thông tin cá nhân, thông tin công ty (nếu áp dụng), và các tài liệu xác thực.
 • Xác thực thông tin: Sau khi nộp đơn, bạn có thể cần cung cấp các tài liệu xác thực như chứng minh nhân dân, giấy phép kinh doanh (nếu áp dụng), và các tài liệu khác để chứng minh danh tính và quyền hạn.
 • Kiểm tra và xác nhận: Nhà cung cấp chứng thư số sẽ kiểm tra thông tin bạn cung cấp và thực hiện quy trình xác nhận. Điều này có thể bao gồm việc gọi điện thoại hoặc gửi email để xác nhận thông tin.
 • Nhận chứng thư số: Sau khi thông tin của bạn được xác nhận, nhà cung cấp sẽ phát hành cho bạn một chứng thư số hoặc một cặp khóa công khai và riêng tư để sử dụng trong các giao dịch điện tử.
 • Cài đặt và sử dụng: Cuối cùng, bạn sẽ cần cài đặt chứng thư số trên thiết bị của mình và sử dụng nó để ký kết và xác thực các tài liệu điện tử theo quy định.

Lưu ý rằng quy trình đăng ký có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp và quy định địa phương. Đảm bảo bạn thực hiện theo hướng dẫn cụ thể từ nhà cung cấp mà bạn đã chọn.

>>> Xem thêm: Mua chữ ký số ở đâu.

3. Chứng thư số trong giao dịch điện tử do ai cấp

Chứng thư số trong giao dịch điện tử thường được cấp bởi các cơ quan chứng thực điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số. Đây là những tổ chức được ủy quyền và có thẩm quyền để tạo ra và quản lý các chứng thư số, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của chúng. Các cơ quan này thường được chính phủ hoặc tổ chức quản lý đặc biệt ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ này.

Ở một số quốc gia, chứng thư số có thể được cấp bởi cơ quan chứng thực điện tử do chính phủ thành lập, như Cơ quan Chứng thực Điện tử và Dịch vụ Tin cậy (CA) ở Mỹ hoặc Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Trong các quốc gia khác, có thể có các tổ chức tư nhân được ủy quyền bởi chính phủ để cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử.

Quan trọng là chứng thư số phải được cấp bởi một cơ quan hoặc tổ chức có uy tín và có thẩm quyền để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch điện tử.

4. Sự khác nhau giữa chứng thư số và chữ ký số

Chứng thư số và chữ ký số là hai khái niệm liên quan đến việc xác thực và bảo mật trong giao dịch điện tử, nhưng chúng có một số điểm khác biệt:

 1. Chứng thư số (Digital Certificate):
  • Chứng thư số là gì, đây là một loại tài liệu điện tử được cấp bởi một cơ quan chứng thực điện tử.
  • Nó chứa thông tin về người sở hữu (hoặc thực thể) và khóa công khai của họ.
  • Chứng thư số cung cấp một phương tiện để xác thực danh tính của bên sở hữu và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách ký số (sử dụng khóa riêng tư) và ký số của cơ quan chứng thực (sử dụng khóa công khai của họ).
  • Chứng thư số thường được sử dụng trong các giao dịch quan trọng như giao dịch tài chính, chữ ký điện tử, và truy cập vào các hệ thống an toàn.
 2. Chữ ký số (Digital Signature):
  • Chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử, thường được tạo ra bằng cách mã hóa thông tin bằng khóa riêng tư của người sở hữu.
  • Nó được sử dụng để xác thực tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu điện tử.
  • Chữ ký số không nhất thiết phải được liên kết với một chứng thư số; nó có thể được tạo ra và sử dụng mà không cần đến sự can thiệp của bất kỳ cơ quan chứng thực nào.
  • Chữ ký số thường được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày như ký và xác nhận văn bản điện tử, email, hợp đồng trực tuyến, v.v.

Tóm lại, chứng thư số thường liên quan đến một tài liệu điện tử cụ thể được cấp bởi một cơ quan chứng thực, trong khi chữ ký số là một phương tiện để xác thực và bảo mật dữ liệu mà không cần đến sự can thiệp của cơ quan chứng thực. Với những thông tin http://hopdongdientu.net.vn/ cung cấp trên bạn hoàn toàn có thể giải đáp thông tin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*