Hợp đồng thương mại là gì? Các quy định trong luật hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì, đây một thỏa thuận pháp lý giữa các bên tham gia kinh doanh, trong đó họ cam kết thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định liên quan đến thương mại. Đây là một loại hợp đồng rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh, vì nó xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp. Tham khảo bài viết ngay sau đây để có những thông tin chuẩn nhất.

1. Các đặc điểm chính của hợp đồng thương mại bao gồm.

 • Chủ thể tham gia: Các bên tham gia hợp đồng thường là doanh nghiệp, thương nhân hoặc các tổ chức kinh doanh.
 • Đối tượng của hợp đồng: Hàng hóa, dịch vụ hoặc các quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động thương mại.
 • Mục đích thương mại: Hợp đồng được ký kết nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán, sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ.
 • Hình thức hợp đồng: Có thể bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể, tuy nhiên, hợp đồng bằng văn bản là phổ biến và có tính pháp lý cao nhất.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Được quy định rõ ràng trong hợp đồng, bao gồm các điều khoản về giao hàng, thanh toán, bảo hành, bồi thường, vi phạm hợp đồng, giải quyết tranh chấp, v.v.
 • Pháp lý áp dụng: Các hợp đồng thương mại thường chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương mại và các quy định pháp lý liên quan tại quốc gia hoặc khu vực nơi các bên tham gia ký kết hợp đồng.

>>> xem thêm: Giao kết hợp đồng điện tử

Hợp đồng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch kinh doanh, giúp các bên có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp xảy ra.

2. Luật hợp đồng thương mại gồm những quy định gì ?

Luật hợp đồng thương mại bao gồm các quy định và nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc hình thành, thực hiện, và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại. Các điều khoản và quy định này được thiết lập nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và kinh doanh.

Dưới đây là các yếu tố chính của luật hợp đồng thương mại:

 • Quy định về hình thành hợp đồng:
  • Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng: Xác định các yếu tố cần thiết để một hợp đồng được coi là hợp pháp và có hiệu lực, bao gồm sự đồng ý của các bên, năng lực pháp lý, mục đích và nội dung hợp đồng không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.
  • Hình thức hợp đồng: Quy định về cách thức hợp đồng phải được thể hiện, có thể bằng văn bản, lời nói, hoặc hành vi cụ thể.
 • Nội dung hợp đồng:
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các điều khoản cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
  • Điều khoản về giá cả và thanh toán: Quy định chi tiết về giá của hàng hóa hoặc dịch vụ, phương thức và thời hạn thanh toán.
  • Điều khoản về giao hàng và chấp nhận hàng: Quy định về thời gian, địa điểm, và phương thức giao hàng cũng như việc chấp nhận hàng.
 • Quy định về sửa đổi và chấm dứt hợp đồng:
  • Sửa đổi hợp đồng: Các điều kiện và thủ tục để sửa đổi nội dung của hợp đồng.
  • Chấm dứt hợp đồng: Các trường hợp và điều kiện chấm dứt hợp đồng, bao gồm chấm dứt do hoàn thành hợp đồng, do thỏa thuận của các bên, hoặc do vi phạm hợp đồng.
 • Trách nhiệm và bồi thường thiệt hại:
  • Vi phạm hợp đồng: Các quy định về xử lý vi phạm hợp đồng, bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục.
  • Bồi thường thiệt hại: Quy định về cách tính và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi có vi phạm hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp:
  • Phương thức giải quyết tranh chấp: Các quy định về giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài, hoặc tòa án.
  • Luật áp dụng: Quy định về luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng.
 • Quy định về hợp đồng đặc thù:
  • Các loại hợp đồng thương mại đặc thù: Các quy định riêng áp dụng cho các loại hợp đồng thương mại đặc thù như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền thương mại, v.v.

Luật hợp đồng thương mại được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và thương mại, và thường được điều chỉnh bởi Bộ luật Thương mại và các văn bản pháp luật liên quan khác tại mỗi quốc gia. Với những thông tin do http://hopdongdientu.net.vn/ bạn hoàn toàn có thể giải đáp được thắc mắc hợp đồng thương mại là gì , chúc bạn nhiều sức khỏe.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*