Hợp đồng lao động dưới 1 tháng cần tuân thủ điều gì ?

Ngày Tết đang cận kề, với những việc làm có khối lượng tăng cao trong dịp Tết nguyên đán thì hợp đồng thời vụ được nhiều bên tuyển dụng vì tính chất thời vụ, đáp ứng được nhu cầu của đôi bên mà không ảnh hưởng lâu dài đến quyền và nghĩa vụ của người lao đông. vậy hợp đồng lao động dưới 1 tháng cần tuân thủ những điều gì. tham khảo bài viết ngay sau đây nhé

1. Hợp đồng lao động thời vụ có phải lập thành văn bản không ?

Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

a. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

b. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo đó, với hợp đồng lao động dưới 1 tháng, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận miệng mà không cần lập hợp đồng giấy hoặc thông qua dữ liệu điện tử, trừ trường hợp:

– Thứ nhất là ký hợp đồng với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua 01 người ủy quyền trong nhóm.

– Thứ hai là thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi.

– Thứ ba là thuê người lao động giúp việc gia đình.

2. Những quy định về hình thức hợp đồng.

Ngoài ra, khoản Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng như sau:

(i) Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

(ii) Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, đối với người lao động công việc dưới 1 tháng thì hai bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải bằng văn bản.

3. Hợp đồng LĐ dưới 1 tháng được ký bao nhiêu lần ?

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, HDLD dưới 1 tháng thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Khi hợp đồng này hết hạn, nếu các bên vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện công việc thì phải tiến hành ký hợp đồng mới theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động nắm 2019:

– Ký hợp đồng mới trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn:

+ Được ký tiếp 01 lần hợp đồng có thời hạn hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

+ Được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 01 tháng với những trường hợp sau:

  • Thuê người làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  • Thuê người lao động cao tuổi.
  • Thuê người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Thuê người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ được gia hạn hợp đồng đến hết nhiệm kì.

– Không ký hợp đồng mới mà vẫn để người lao động tiếp tục làm việc: Sau 30 ngày, hợp đồng lao động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Như vậy, với hầu hết người lao động, doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng dưới 1 tháng 02 lần.

4. Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp ?

Điều 43 Luật Việc làm 2013 đã ghi nhận về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

[…]

Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, khi ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Điều 57 Luật Việc làm, hằng tháng, các bên sẽ phải bỏ ra một số tiền nhất định để đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

– Người lao động đóng 8% tiền lương.

– Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy với những thông tin trên bạn hoàn toàn giải đáp được các thắc mắc về hợp đồng lao động thời vụ, để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa mời bạn truy cập website tổng http://hopdongdientu.net.vn/. Chúc bạn có thêm nhiều sức khỏe.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*