Liệu rằng hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Có thể nói hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa bên người lao động và công ty cụ thể về những quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên. Tùy theo mong muốn các bên lập thành loại hợp đồng với thời hạn thích hợp trong khuôn khổ quy định. Đối với hợp đồng thời vụ thì 1 năm được ký tối đa bao nhiêu lần .Tham khảo bài viết ngay sau đây để có những thông tin chi tiết nhất.

1.Tìm hiểu hợp đồng thời vụ là gì

Hợp đồng thời vụ là một trong những loại hợp đồng lao động, nên mặc dù pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong việc quy định các điều khoản trong hợp đồng lao động mùa vụ, nhưng về mặt nguyên tắc, hợp đồng lao động mùa vụ vẫn cần phải có những nội dung cơ bản sau: thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, công việc và địa điểm làm việc, thời hạn của hợp đồng, mức lương và hình thức trả lương, chế độ nâng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về việc đóng các khoản tiền bảo hiểm, và các nội dung bảo hộ lao động (tùy vào từng công việc)…

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết đối với những công việc mang tính chất tạm thời, có tính mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Trong 1 năm doanh doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu lần

Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì không quy định hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần. Mà chỉ có quy định rằng sau khi HĐLĐ theo mùa vụ hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục làm việc thì các bên sẽ phải ký kết HĐLĐ mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, nếu hết 30 ngày mà các bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ theo mùa vụ đã ký sẽ được chuyển thành HĐLĐ xác định thời hạn là 24 tháng.

3. Giải quyết về việc giao kết không đúng loại hợp đồng

Trường hợp công ty không giao kết hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng không đúng loại nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thì có thể bị xử phạt hành chính căn cứ tại Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;”

Nếu công ty có hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động trên 1 tháng làm việc hoặc giao kết không đúng loại hợp đồng lao động thì bạn có thể khiếu nại yêu cầu công ty giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty không giải quyết bạn có quyền khiếu nại đến Phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Hợp đồng thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn 12 tháng. Luật lao động quy định không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy Pháp luật lao động của Việt Nam không hạn chế số lần ký kết hợp đồng lao động thời vụ. Khi hợp đồng thời vụ hết hạn thì có thể ký tiếp hợp đồng thời vụ thêm lần nữa. Với những thông tin trên bạn hoàn toàn có thể giải đáp thắc mắc của mình. Nếu biết thêm nhiều thông tin chi tiết mời bạn truy cập website http://hopdongdientu.net.vn/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*