TOP 4 điểm khác biệt giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

Có thể nói hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại là 2 loại hợp đồng phổ biến hiện nay. Đây là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực pháp luật. Vậy những điểm khác biệt giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại là gì, tham khảo bài viết ngay sau đây.

1. Tìm hiểu thông tin về hợp đồng dân sự và thương mại

Dưới đây là mô tả về mỗi loại hợp đồng:

 • Hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự là một thoả thuận pháp lý giữa hai hay nhiều bên với mục tiêu tạo ra quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực cá nhân, gia đình, tài sản cá nhân, hay các quyền và nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Đây là loại hợp đồng mà các bên tham gia thường không thực hiện với mục đích kinh doanh.

Ví dụ về hợp đồng dân sự có thể là hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho mượn tài sản cá nhân, hợp đồng hôn nhân, hợp đồng thừa kế, v.v.

 • Hợp đồng thương mại: Hợp đồng thương mại là một thoả thuận pháp lý giữa hai hay nhiều bên với mục tiêu tạo ra quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc các giao dịch khác có tính chất thương mại. Đây là loại hợp đồng mà các bên tham gia thực hiện với mục đích liên quan đến kinh doanh và thương mại.

Ví dụ về hợp đồng thương mại có thể là hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung ứng nguyên liệu, v.v.

Tùy thuộc vào mục đích và tính chất của hợp đồng, các quy định và điều khoản trong 2 loại hợp đồng có thể khác nhau. Để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các bên, việc lập hợp đồng cần tuân theo các quy định pháp luật cụ thể trong nước và quốc tế.

2. Điểm giống nhau của hợp đồng dân sự và thương mại

Mặc dù cả 2 loại hợp đồng có mục tiêu và tính chất khác nhau, nhưng cũng có một số điểm giống nhau:

 • Thỏa thuận giữa các bên: Cả hai loại hợp đồng đều dựa trên sự thỏa thuận và đồng tình giữa các bên. Các bên tham gia hợp đồng đều đồng ý với các điều khoản và quy định được đưa ra trong hợp đồng.
 • Tạo quyền và nghĩa vụ: Cả hai loại hợp đồng đều tạo ra quyền và nghĩa vụ cho các bên tham gia. Quyền và nghĩa vụ này có thể liên quan đến tài sản, dịch vụ, hoặc các quan hệ cá nhân, gia đình.
 • Tuân thủ pháp luật: Cả 2 loại hợp đồng đều phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Dù là về pháp luật dân sự hay pháp luật thương mại, các hợp đồng phải được lập theo quy định và điều kiện mà pháp luật đề ra.
 • Bảo vệ quyền lợi: Cả hai loại hợp đồng đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Hợp đồng định rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để tránh xung đột và bất đồng sau này.
 • Pháp lý có thể áp dụng: Cả 2 loại hợp đồng đều có thể chứa các điều khoản và quy định pháp lý mà các bên tham gia phải tuân thủ. Các quy định về vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp cũng có thể xuất hiện trong cả hai loại hợp đồng.

Tóm lại, mặc dù cả 2 loại hợp đồng có mục tiêu và tính chất khác nhau, nhưng chúng vẫn có một số điểm giống nhau về cơ bản về sự thỏa thuận, tạo quyền và nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi và tuân thủ pháp luật.

3. Điểm khác biệt giữa hợp đồng dân sự và thương mại

Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại khác nhau về mục tiêu, tính chất và các yếu tố liên quan. Dưới đây là một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai loại hợp đồng này:

 1. Mục tiêu và tính chất:
  • Hợp đồng dân sự: Các hợp đồng dân sự thường liên quan đến các quan hệ cá nhân, gia đình, và các quyền và nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Đây là loại hợp đồng không có mục đích thương mại và thường liên quan đến các khía cạnh cá nhân, như hôn nhân, quyền thừa kế, thuê nhà, v.v.
  • Hợp đồng thương mại: Các hợp đồng thương mại liên quan đến các giao dịch kinh doanh, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hợp tác kinh doanh và các hoạt động thương mại khác. Mục tiêu của các hợp đồng này là tạo ra lợi nhuận và phục vụ mục đích kinh doanh.
 2. Quy định và điều kiện:
  • Hợp đồng dân sự: Các hợp đồng dân sự thường dựa trên quy định pháp luật dân sự và liên quan đến quyền cá nhân, gia đình. Các quy định có thể liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, quản lý tài sản cá nhân, v.v.
  • Hợp đồng thương mại: Các hợp đồng thương mại dựa trên các quy định pháp luật thương mại và thường chứa các điều khoản về việc giao hàng, thanh toán, bảo hành, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại, v.v.
 3. Tính phức tạp:
  • Hợp đồng dân sự: Thường ít phức tạp hơn so với hợp đồng thương mại, do không có các yếu tố liên quan đến giao dịch kinh doanh và thương mại.
  • Hợp đồng thương mại: Có thể phức tạp hơn do các yếu tố như tính toán giá, điều khoản về giao nhận hàng hóa, điều kiện thanh toán, bảo đảm chất lượng, v.v.
 4. Luật áp dụng:
  • Hợp đồng dân sự: Thường áp dụng các quy định pháp luật dân sự và gia đình.
  • Hợp đồng thương mại: Áp dụng các quy định pháp luật thương mại và hợp đồng thương mại quốc tế (nếu có) như Luật Thương mại Quốc tế (CISG).

Tóm lại, điểm khác biệt chính giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại nằm ở mục tiêu, tính chất, quy định, tính phức tạp và luật áp dụng. Cả hai loại hợp đồng đều có vai trò quan trọng trong việc định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Tham khảo nhiều thông tin tại http://hopdongdientu.net.vn/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*